nieuws

27 okt 2012, 09:09

GroenLinks : ‘ Nieuwe coalitie Groningen heeft groot probleem na afblazen tram’’

De nieuwe coalitie wil tot tevredenheid van GroenLinks het meeste beleid van de afgelopen jaren voortzetten, op bijvoorbeeld sociaal terrein en de wijkvernieuwing. De beperkte koerswijzigingen leiden echter tot zorgen over de bereikbaarheid van de stad en over duurzaamheid. Er is , zo meent GroenLinks, geen alternatief voor de Regiotram in zicht en voor duurzaamheid ontbreken concrete plannen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raadsfractie ondersteunt de open houding van het nieuwe college naar stad en raad en zal het college op plannen en daden beoordelen.

Bereikbaarheid
Het nieuwe college bezorgt zichzelf een groot probleem door het afblazen van de tram. Het bereikbaarheidsprobleem blijft bestaan en er is nu geen geld meer voor een oplossing. Het bedrag dat wèl beschikbaar is, 30 miljoen euro in 2015, staat in geen verhouding tot de opgaves van de gemeente. Vanaf 2015 moet het nieuwe stadsbestuur niet alleen het bereikbaarheidsprobleem oplossen, maar ook bijvoorbeeld rijksbezuinigingen opvangen en reserves aanvullen.


Het collegeprogramma biedt nog geen enkele denkrichting over hoe goed openbaar vervoer kan worden behouden. De komende anderhalf jaar lijkt ook geen geld beschikbaar te zijn voor het ontwikkelen van alternatieve plannen.

Duurzaamheid
GroenLinks vindt het belangrijk dat het college verder gaat op de weg naar een energieneutrale stad in 2035. Duurzaamheid heeft een bescheiden plek in het akkoord gekregen, maar concrete voornemens zijn er niet aan gekoppeld.