nieuws

08 jul 2002, 00:12

GroenLinks maakt zich zorgen om gifbestrijding bij Groningse reclameborden

De GroenLinks-fractie in Groningen meent te hebben waargenomen dat rond de MUPI’s in de stad, de reclamezuilen van Publex, met gif onkruid wordt bestreden. De partij maakt zich zorgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Enige tijd geleden ontwaarden wij bij een MUPI bij de museumbrug een werknemer van Publex die met een tank op zijn rug en een sproei-ijzer in zijn hand de bestrating onder deze MUPI stond te besproeien. Het kwam ons voor dat deze meneer daar niet de plantjes stond water te geven’’, aldus de GroenLinks-gemeenteraadsfractie. ‘’Onlangs troffen onder de abri’s aan het Zuiderdiep grote hoeveelheden van een onduidelijk wit poeder aan’’.
De gemeente Groningen, in het bijzonder de Milieudienst als uitvoerder, houdt zelf het stedelijke onkruid onder de duim door het louter mechanisch te wieden. Of het te laten staan. Daar komt geen spatje gif aan te pas. Maar andere instanties, uiteenlopend van de Provincie tot Rijkswaterstaat hoeven zich slechts te houden aan de Wet op de Bestrijdingsmiddelen, die bepaalde chemische bestrijding toelaat.
GroenLinks vraagt nu in een brief aan de gemeente of die in de toekomst bij het afsluiten van nieuwe contracten met Publex en ViaCom een bepaling wil opnemen die gifvrij onkruidbeheer regelt. Ook vraagt ze zich af of het College bereid is met andere mogelijke gifspuiters in overleg wil gaan over een andere koers.