nieuws

30 mei 2001, 00:12

GroenLinks laat ‘duur prestigeobject’ Stripmuseum vallen

GroenLinks laat het Stripmuseum vallen. De partij zal woensdag het raadsvoorstel tot bouw van het Nationaal Stripmuseum aan de Westerhaven niet steunen. De fractie is van mening dat de gemeentelijke investering van 7,5 miljoen gulden ‘niet in verhouding staat tot het product’. Bovendien vindt de fractie dat het ‘buitensporig duur’ is en een ‘prestigeobject van Willem Smink’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De partij twijfelt bovendien of het te bouwen museum de verwachte 70.000 bezoekers per jaar kan trekken: ‘’Weliswaar garandeert Libéma, het bedrijf dat het Stripmuseum gaat exploiteren, dat zij de komende tien jaar het Stripmuseum zal openhouden, maar daar staan dan ook dusdanige zekerheden tegenover dat het bedrijf daar nauwelijks een risico in zal lopen’’.
GroenLinks is bovendien niet te spreken ‘over de manier waarop het College met dit fenomeen omgaat’. ‘’Het lijkt een prestigeobject te geworden. Het door Willem Smink beloofde Stripmuseum komt er, maar hoe en tegen welke prijs lijkt niet meer van belang te zijn’’. De PvdA-wethouder ligt daarmee wederom onder politiek vuur.
‘’Ook wat betreft de sponsors en subsidiegevers bestaat omtrent de zekerheid al jaren onduidelijkheid. Zelfs nu, bij de vaststelling van dit voorstel is het College niet in staat de in het verleden gedane toezeggingen hard te maken,’’ meent GroenLinks.
De partij benadrukt echter dat ze niet tegen de komst van een Stripmuseum in Groningen is. ‘’Wij zien de culturele en toeristische waarde daarvan’’. Maar een striptempel in het Westerhaven-complex is GroenLinks echter te duur. ‘’De gemeente en de Stichting Het Nederlands Stripmuseum zullen op zoek moeten naar een goedkopere vestigingsplaats’’.