nieuws

12 jul 2011, 11:11

GroenLinks hekelt VVD en PvdA om ‘zwabberkoers’ in Groninger Forum

GroenLinks in de stad Groningen vindt de VVD in Groningen een ‘pijnlijk voorbeeld’ van een partij die in de discussie rond het Groninger Forum haar geloofwaardigheid geweld heeft aangedaan. Dat geldt ook voor andere partijen, meent GroenLinks. Maar de voorstanders van het Groninger Forum krijgen ook kritiek. Die hebben volgens GroenLinks het oorspronkelijke elan laten varen, aldus GroenLinks in een bijdrage op de eigen weblog. Daar schrijft deze partij:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Duidelijk is dat de voorstanders van het Forum en de Forumorganisatie het elan van 2005 niet hebben weten vast te houden en uit te dragen. Het is te lang stil gebleven rond het Forum. Dat is een les voor de toekomst.

Niettemin is GroenLinks blij dat ze een vaste koers heeft gevaren. Daarmee hebben we altijd duidelijkheid gegeven aan onze kiezers en andere inwoners van de stad. Dat kan maar van weinig partijen in dit dossier gezegd worden. Het is onthutsend hoe partijen die het ene moment de plannen voor de oostwand met verve verdedigden, het volgende moment net zo hard tegen het plan ageerden.

Dit alles zonder dat er aan die plannen zelf iets veranderde. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot nieuwe standpunten, maar in het dossier-Forum hebben een aantal partijen hun geloofwaardigheid wel erg veel geweld aan gedaan. De handelwijze van de VVD, die afgelopen woensdag met volksvertegenwoordigers van drie bestuurslagen rollebollend over straat ging, is er een pijnlijk voorbeeld van.

De toekomst

De komende jaren zal de inhoud en de organisatie van het Groninger Forum steeds meer gestalte krijgen. De kansen die deze bijzondere instelling biedt, moeten met beide handen worden aangegrepen. Het zal écht de vernieuwing en de toevoeging moeten brengen die we ervan verwachten. Dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is in de komende jaren tot de opening in 2017.’’