nieuws

11 okt 2001, 00:12

GroenLinks: grote bijeenkomst toekomst oost-Groningen op 12 oktober

Voor het eerst sinds de jaren van Fré Meis, de jaren zeventig, komt oost-Groningen weer op de politieke agenda te staan. Wanneer het aan GroenLinks ligt in elk geval wel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Oost-Groningen wordt al decennia lang afgeschilderd als een economisch probleemgebied. Dat er nog mensen wonen moet de gemiddelde Nederlander wel vreemd voorkomen. Het lijkt wel of het leven daar doortrokken is van werkloosheid, armoe en ellende. In werkelijkheid zijn de meeste Oost-Groningers zeer tevreden met hun leven. Recent onderzoek van de provincie in de Oost-Groningse Veenkoloniën liet zien dat mensen daar met veel plezier wonen. Ze houden van het landschap en voelen zich op hun gemak temidden van familie, vrienden en buren. Verreweg de meesten zouden hun geboortestreek alleen verlaten als ze door privé- of werkomstandigheden gedwongen worden.
Qua inwoneraantal is Oost-Groningen een belangrijk deel van de provincie Groningen: ongeveer een derde van alle Groningers woont hier (150.000 mensen). Nog sterker dan in de rest van Nederland is er sprake van vergrijzing, waardoor woningbouw en zorg op een aangepaste manier zouden moeten worden georganiseerd. De werkloosheid ligt inderdaad boven het gemiddelde, maar het percentage werklozen is dalende. Wel kent Oost-Groningen in verhouding veel gesubsidieerde arbeidsplaatsen.
De provincie verwacht dat het in de toekomst veel beter zal gaan met Oost-Groningen. Volgens het Provinciaal Omgevingsplan (POP) ziet de toekomst er economisch gezien rooskleurig uit. In het jaar 2030 zal de groei van zakelijke dienstverlening, industrie en landbouw hebben geleid tot een bloeiende economie. Daar zullen ook de nieuwe technologie (computers, glasvezelkabel), het toerisme en een stroom van nieuwe inwoners - beide aangetrokken door de rust en het mooie landschap - een steentje aan hebben bijgedragen. Wat de landbouw betreft verwacht de provincie dat het goed zal gaan met de productie van zetmeelaardappelen: de opbrengsten zullen groeien en het zetmeel wordt op talloze manieren gebruikt in nieuwe agro-industrie. Ook akkerbouw (inclusief bosbouw) en veeteelt (melkkoeien, varkens en pluimvee) blijven van belang in de toekomstige Oost-Groninger economie. Winschoten,Veendam en Stadskanaal zullen functioneren als culturele centra door de aanwezigheid van voorzieningen als bibliotheek, muziekschool, creativiteitscentrum en theater. Dit betekent niet dat men in de kleinere dorpen aangewezen is op deze drie plaatsen: ook daar zal men deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. De problemen die men nu kent met het vervoer zullen dan opgelost zijn: er komt een hoogwaardig net van weg- en spoorverbindingen.
Zoals vaak bij grote plannen is het ook bij het POP de vraag of alles wel zo rooskleurig zal uitvallen als wordt geschetst. GroenLinks wil op een drietal gebieden (landbouw, duurzaamheid, nieuwe technologie) eens nader bezien wat werkelijk de mogelijkheden voor Oost-Groningen zijn. Daarom organiseert zij op vrijdag 12 oktober 2001 in De Klinker te Winschoten een manifestatie onder de titel De toekomst van Oost-Groningen. Onder leiding van Matt Ringers, journalist van het Groninger Dagblad, zullen vele betrokkenen hun mening naar buiten brengen en in debat proberen te komen tot een antwoord op vragen als ‘Wat zijn de kansen voor biologische en duurzame landbouw in Oost-Groningen? Wat is de bijdrage van bedrijven als Avebe en Hempflex aan de toekomst van de landbouw? Wat kan glasvezelkabel betekenen voor de vergrijzende bevolking? Moet er vanwege het broeikaseffect in nieuwe woningbouwprojecten (De Blauwe Stad bijvoorbeeld) niet veel meer gebruik worden gemaakt van duurzaam bouwen en duurzame energie?‘ Maar niet alleen deskundigen komen aan het woord op deze bijeenkomst. De Toekomst van Oost-Groningen is zo georganiseerd dat ook mensen in de zaal aktief deel kunnen nemen aan het debat. Op die manier krijgt de bevolking van Oost-Groningen de kans te zeggen wat zij denkt over haar eigen toekomst. Dat, en interessante stands, muziek, hapjes en drankjes moeten ervoor zorgen dat deze middag meer wordt dan een conferentie. GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent zal de bijeenkomst openen en aan het eind enige, ongetwijfeld scherpe, conclusies trekken. Manifestatie De toekomst van Oost-Groningen De Klinker te Winschoten 14:00 tot 19:00 uur deuren geopend om 13:30 Entree gratis