nieuws

09 sep 2008, 21:09

GroenLinks tegen bezuinigingen poppodium VERA

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks is kritisch over de concept-cultuurnota. De fractie vindt onder meer dat zeven middelgrote instellingen teveel gekort worden. Ook wil GroenLinks dat de stichting Beeldlijn subsidie krijgt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De GroenLinks-fractie vindt het jammer dat de Kunstraad alleen op puur artistieke gronden heeft beoordeeld. Sommige organisaties hebben ook andere belangrijke doelen.Theater te Water, De Steeg en New Attraction zijn bijvoorbeeld bezig om groepen naar cultuurevenementen te trekken die anders niet zo snel in een theater te vinden zijn. Ook betreuren we dat de procedures van de beoordeling door de Kunstraad niet voor iedereen duidelijk waren.
We vinden dat dat voortaan beter moet.

Ook zijn we het oneens met de korting van 13% die een zevental instellingen, waaronder poppodium VERA, krijgen op het bedrag dat de Kunstraad adviseerde. Onduidelijk is waarom juist deze zeven gekort worden en waarom een aantal grotere instellingen, zoals MartiniPlaza en het Groninger Museum niet “meedelen” in de korting. Die korting zou daardoor een stuk lager kunnen uitvallen.

Tot slot vinden we het onbegrijpelijk dat zowel het college als de Kunstraad de documentairemakers van Beeldlijn niet structureel willen ondersteunen met subsidie. Voor een relatief klein bedrag (17.000 euro) kan het voorbestaan worden gegarandeerd van een organisatie die unieke documentaires maakt van hoge kwaliteit.

Woensdagavond 10 september wordt de concept-cultuurnota besproken in de raadscommissie Onderwijs en Welzijn. Daar zal GroenLinks onder meer deze punten aan de orde stellen.