nieuws

04 jan 2013, 10:10

GroenLinks Groningen wil jagen in natuurbraakpercelen verbieden

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen wil dat de jacht op hazen, fazanten en reeën in gesubsidieerde akkerranden en natuurbraakpercelen moet stoppen. GroenLinks statenlid Harrie Miedema vindt het niet kunnen dat boeren subsidie krijgen om de natuurwaarden in akkerranden te vergroten en dat die vervolgens verstoord worden door jagers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er komen volgens deze fractie de laatste tijd veel klachten binnen bij de werkgroep Grauwe kiekendief over jagers in akkerranden en natuurbraakpercelen. De jacht verstoort de vogels die speciaal op deze akkerranden af komen omdat hier veel voedsel te vinden is.

“De provincie moet als voorwaarde aan de subsidie voor akkerranden verbinden dat er geen jacht mag plaatsvinden”, aldus Miedema. Hij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten in Groningen.