nieuws

27 okt 2007, 14:02

GroenLinks: ‘Groningen moet Essent afhouden van nieuwe kolencentrale’

De fractie van GroenLinks in de Groningse gemeenteraad vindt dat de gemeente Groningen Essent er van moet weerhouden om een nieuwe kolencentrale te bouwen. Dat staat in onderstaande persverklaring.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Nederlandse en Duitse energiebedrijven willen in de komende jaren vijf nieuwe kolencentrales bouwen. Kolencentrales zijn sterk vervuilend. De vijf nieuwe kolencentrales zullen bij elkaar een jaarlijkse CO2-uitstoot hebben die vergelijkbaar is met de uitstoot van alle auto’s die in Nederland rondrijden. Daarnaast komen ook veel andere vervuilende stoffen vrij bij de verbranding van steenkool als NOx, SO2 en fijnstof. NOx en SO2 dragen bij aan de verzuring van de bodem (zure regen) en fijnstof is schadelijk voor de gezondheid van met name kinderen, ouderen en mensen met luchtwegproblemen.


Extra zuur is dat we die kolencentrales helemaal niet nodig hebben. Nederland heeft genoeg stroom. Alle extra stroom die de kolencentrales produceren is bedoeld voor de export. De energiebedrijven zeggen dat ze de vervuilende CO2 die de centrales gaan produceren, opslaan onder de grond. Ze hebben echter nog geen idee hoe dit zou moeten. Opslag is een zeer onzekere optie.


Het stadsbestuur van Groningen heeft de ambitie om van Groningen de duurzaamste stad van Nederland te maken en energieneutraal in 2025. Speerpunt is onder andere forse energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen. Datzelfde stadsbestuur is aandeelhouder van energiebedrijf Essent. Essent heeft het voornemen om een kolencentrale te bouwen in Geertruidenberg. Het College zou als aandeelhouder haar invloed kunnen gebruiken om te proberen investeringen in deze kolencentrale te voorkomen. "