nieuws

07 jul 2000, 00:12

GroenLinks: ‘Gemeenteraad verwaarloost controlerende taak’

Gemeentelijke diensten blijken ondanks besluiten van de gemeenteraad hun eigen weg te gaan, aldus oud-lid van de gemeenteraad Hiltje Sikma. De raad zou er beter aan doen op te letten, dat de afspraken die gemaakt worden ook worde uitgevoerd zoals ze gemaakt zijn, stelt Sikma. Zij doet deze uitspraak in De Groene Klinker, het blad van GroenLinks afdeling Groningen-stad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als voorbeeld om haar uitspraak te onderbouwen noemt ze de toezeggingen van het College aan de raad inzake de uitvoering van de aanpak van de Rodeweg. Sikma, die voor Studente&Stad in de raad zat, meent daarom dat ‘gemeenteraadsleden niet moeten denken, dat zij werkelijk beleid kunnen maken’.