nieuws

18 feb 2003, 00:12

GroenLinks: “Geen munitietransporten vanuit Eemshaven’

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen vindt dat de provincie niet moet meewerken aan militaire transporten vanuit de Eemshaven. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van fractievoorzitter Atty Bos.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zoals bekend heeft de Nederlandse regering toestemming gegeven voor Amerikaanse militaire transporten over Nederlands grondgebied op weg naar de Golfregio, waar ze deel zullen uitmaken van de Amerikaans legermacht die vermoedelijk binnen enkele weken Irak zal binnenvallen. De transporten zijn zelfs al vandaag begonnen. Het 'Platform tegen de nieuwe oorlog', die ook de demonstratie van afgelopen zaterdag in Amsterdam organiseerde, roept gemeenten en provincies op hier iets tegen te doen. Het is immers op z'n minst een controversieel en voorbarig besluit te noemen, aangezien er geen sprake is van een oorlogsverklaring aan Irak. We hoorden dat de burgemeester van de gemeente Eemsmond en de directeur van Groningen Seaports het draaiboek wat er nog lag uit de Golfoorlog ook al tevoorschijn hebben gehaald.
tevoorschijn hebben gehaald. De statenfractie van GroenLinks wil graag een antwoord op de volgende vragen. 1. Is er sprake van Britse of Amerikaanse militaire transporten over het grondgebied van onze provincie, bijvoorbeeld via de Eemshaven? 2. Zo ja, is er ook sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen zoals munities? 3. Zijn voor de transporten alle benodigde vergunningen afgegeven? 4. Is er contact over deze kwestie geweest tussen provincie en betrokken gemeente(n)? 5. Zijn de provincie en eventuele gemeenten van tevoren ingelicht over deze transporten? 6. Zo ja, waarom is deze zaak niet gemeld aan de leden van Provinciale Staten? 7. Indien er sprake is van de medewerking van het college voor zulke transporten, op welke wet of regeling is dit gebaseerd? 8. Is het college bereid om richting de regering bezwaar te maken tegen genoemde transporten?