nieuws

15 nov 2009, 12:12

GroenLinks ergert zich aan 'draaiierige VVD' en 'ongepast agressief' D66

GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen kijkt met gemengde gevoelens terug op de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van vorige week woensdag. Daaruit bleek dat het linkse college van PvdA,GroenLinks en SP nog stevig in het zadel zit. Wel kreeg dit college af en toe de wind van voren van VVD en D66. Gemeenteraadslid Matthias Gijsbertsen van GroenLinks vindt echter dat de oppositiepartijen met hun kritiek de plank flink mis slaan. Zo begrijpt hij niet dat de VVD van Betty de Boer de ene keer voor een voorstel is, en de andere keer tegen. En Gijsbertsen beschouwt kritiek van D66 fractievoorzitter Van der Wilt zelfs als een ongepaste 'aanval op de integriteit van het stadsbestuur'. Lees wat Gijsbertsen schrijft in het GroenLinks weblog in de DSG:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

VVD, D66 en de Stadspartij vielen woensdag uit de toon, en dat leverde hen ook kritiek op van andere oppositiepartijen. Op de koers van de VVD valt zo langzamerhand geen peil meer te trekken. Eerst zijn ze voor de tram, dan weer tegen. Eerst zijn ze voor het Forum, dan weer tegen. Ze zijn boos dat het ene onderwerp voor de verkiezingen wordt behandeld, maar willen het andere juist wel voor de verkiezingen bespreken.

D66, dat kijkt naar de landelijke peilingen, rekent zich al rijk en koos een wel erg hoge toonsoort. Harde woorden vielen er. Fractievoorzitter Van der Wilt twijfelde zelfs of het college het wel goed voor had met de stad. Ik vind dat een ongepaste aanval op de integriteit van het stadsbestuur. Over alternatieven hoorden we ze bovendien niet. D66 wil vroeger beginnen met bezuinigen, maar waarop?

Het enige antwoord woensdag was de Dienst Sociale Werkvoorziening. Daarin stonden ze alleen, want het is volstrekt onrealistisch. Al jaren zijn we bezig om de tekorten bij de DSW terug te brengen, en dat lukt steeds beter. Nu ineens ophouden met betalen is niet mogelijk als je de DSW overeind wilt houden.
De Stadspartij ten slotte klaagt steen en been over de onduidelijkheid over de tram, waar ze zelf het meest aan bijdraagt.
De verkiezingskoorts slaat kortom in alle hevigheid toe. Dat is op zich niet erg, maar het zou ook een zuiver inhoudelijk debat niet in de weg moeten staan.'
 

 

Mattias Gijsbertsen

 www.dsg.nl