nieuws

08 nov 2000, 00:12

GroenLinks bezorgd over aanleg proefvelden genetisch gemanipuleerde gewassen

GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen heeft vragen gesteld over proefvelden met genetisch gemanipuleerde gewassen. Hieronder integraal het persbericht van GroenLinks.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorige week verschenen er in de pers berichten dat het Ministerie van VROM toestemming heeft gegeven aan het nationaal opererende bedrijf Advanta Seeds om veldproeven te starten met genetisch gemanipuleerde suikerbieten. Aangezien er in de vergunning geen plekken worden genoemd waar de proefvelden komen, kunnen deze ook in de provincie Groningen liggen. Advanta Seeds hoeft pas 15 dagen voor aanvang van het zaaien de exacte plaats doorgeven aan het ministerie van VROM.
De genetisch gemanipuleerde suikerbieten beschikken over een gen waardoor zij resistent zijn tegen bestrijdingsmiddelen. Daardoor kan men onkruid en ongedierte in principe onbeperkt met chemicaliën te lijf gaan. De deskundigen verschillen van mening omtrent het risico voor de volksgezondheid bij de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen. Zo kwam de genetisch gemanipuleerde aardappel van Avebe (Apriori) afgelopen jaar in het nieuws omdat deze aardappel per ongeluk voorzien was van een gen dat resistentie tegen het in ziekenhuizen gebruikte antibioticum amikacine veroorzaakt.
Gezien de mogelijke gezondheidsrisico’s en de wens van omliggende agrariërs maatregelen tegen verontreiniging van hun eigen planten door rondwaaiend stuifmeel te kunnen nemen, wil de GroenLinks-Statenfractie van het provinciaal bestuur weten of er plannen zijn om ook in Groningen proefvelden aan te leggen. Mocht dat het geval zijn dan dienen volgens de fractie de exacte locaties zo spoedig mogelijk bekend te worden gemaakt. Bovendien vraagt men Gedeputeerde Staten zich bij de betrokken ministeries er voor in te zetten dat de meldplicht voor de zaaidatum meer naar voren wordt geschoven en wel zover dat omwonenden en agrariërs maatregelen tegen ongewenste insleep kunnen nemen.