nieuws

03 mrt 2003, 00:12

GroenLinks: ‘armoedebeleid Groningse PvdA deugt niet’

De lijsttrekker van Groen Links voor de Statenverkiezingen in Groningen, mevr. Atty Bos, wil na de verkiezingen graag met de PvdA een nieuw college vormen. Maar dan zal de PvdA van Marc Calon wel meer moeten doen aan armoedebestrijding. Wat dat laatste betreft doet het CDA in Groningen het beter, vindt Atty Bos.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het bijzijn van vele nieuwe leden waaronder het 1000ste lid, de 70 jarige mevr.Lies Oosterhof , heeft GroenLinks lijsttrekker Attie Bos het startsein voor de komende verkiezings-campagne gegeven. In een speech gaf ze duidelijk aan waar GroenLinks in de Provincie voor staat. Fel hekelde ze de landelijke houding van het CDA ten opzichte van asielzoekers en hun opstelling tegenover de dreigende oorlog met Irak. Ze riep de aanwezigen op om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de wake die 25 februari tegen de oorlog bij het station zal worden gehouden.
Attie Bos gaf aan dat na een aarzelende start het de laatste tijd veel beter mogelijk is met de PvdA samen te werken waar het sociale en groene politiek betreft. Als het over armoede beleid ging vonden GroenLinks echter weer het CDA aan haar zijde. Ze gaf aan te hopen op een links college van Gedeputeerde Staten: de kiezers hoeven nu immers niet strategisch te stemmen !Wat haar betreft zou een college van PvdA, CDA en Groenlinks ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. Maar eerst zullen de kiezers op 11 maart zelf duidelijk moeten maken wat ze in hun provincie willen. In de komende campagne zal GroenLinks veel in de provincie op straat te zien en te horen zijn onder het motto: “GroenLinks komt naar u toe”. Groenlinks staat voor goed en betaalbaar openbaar vervoer; goede zorg, bescherming van het landschap, en een menswaardige samenleving waarin het milieu een hoofdrol speelt.