nieuws

07 apr 2002, 00:12

Groen licht voor restauratie Locomotievenremise te Nieuweschans

Een nieuwe toekomst voor de monumentale locomotievenremise te Nieuweschans lijkt nabij. Dankzij de toekenning van een restauratielening door het Nationaal Restauratiefonds kan de noodzakelijk restauratie worden gestart.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Nationaal Restauratiefonds heeft voor de restauratie van dit unieke historische gebouw een bedrag van € 600.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast is een aanzienlijke bijdrage uit Kompas middelen beschikbaar. De gemeente Reiderland reserveerde reeds het bedrag dat zij moet bijdragen. Met de provincie wordt momenteel overleg gepleegd over een mogelijke cofinanciering door de provincie. De procedures om tot restauratie over te kunnen gaan, zoals het aanvragen van de bouw- en restauratievergunning zijn inmiddels gestart. Na het afkomen van de vergunningen kan worden aanbesteed. Naar verwachting zullen na de zomer 2002 de restauratiewerkzaamheden beginnen. De locomotievenremise kan dan in het voorjaar van 2003 in oude glorie zijn hersteld.
De stichting DBF is eigenaar van het pand. Het is haar taak historische bedrijfspanden te verwerven en te exploiteren ten behoeve van de stimulering van de werkgelegenheid in het noorden, eveneens in het kader van Kompas. Restauratie van de locomotievenremise en de vestiging in dit pand van een kunstbronsgietcentrum zijn een onderdeel van het Masterplan Nieuweschans. Dit masterplan omvat de plannen om Nieuweschans opnieuw op de kaart te zetten als een groene plaats met de uitstraling van een voormalige vesting. Door de toekenning van de lening krijgt de uitvoering van het masterplan wederom een krachtige impuls.