nieuws

13 jul 2000, 00:12

GRIFFIER PROVINCIE GRONINGEN NEEMT ONTSLAG

– De Griffier van de provincie Groningen, mr. L. van Kats, heeft zijn functie neergelegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij is het niet eens met plannen van het College van Gedeputeerde Staten voor een aanpassing van de provinciale organisatie. Volgens mr. Van Kats leiden die plannen tot een uitholling van de functie van Griffier.
Van Kats lichtte zijn besluit woensdagmiddag toe tijdens een gezamenlijke persconferentie met het College van Gedeputeerde Staten. Van Kats zal zijn functie per 1 februari 2001 neerleggen. Hij blijft echter werkzaam voor de provincie Groningen en wordt na 1 februari ambtenaar in algemene dienst.
Commissaris der Koningin H. Alders bestrijdt dat er geen sprake van uitholling van de functie van griffier in de voorgestane nieuwe organisatie. De plannen van GS houden in dat de functie van Griffier der Staten en die van directeur van de Dienst Centrale Ondersteuning worden gesplitst. Bovendien wil het College dat het Management Team – de directie bij de provinciale organisatie – zich in de toekomst meer moet richten op aansturen van het concern als geheel en dat er minder sprake is van verkokering.
Volgens gedeputeerde H. Bleker (CDA) van personeelszaken moet er in de nieuwe ambtelijke organisatie voor de provincie Groningen meer samen worden gewerkt rond bepaalde thema’s, zoals de aanleg van de magneettrein, in plaats van in strak gescheiden ambtelijke diensten. Volgens de gedeputeerde is daarbij een andere structuur van het ambtelijk apparaat nodig, waarbij de functie van directeur en die van Griffier worden ontkoppeld. Volgens Bleker heeft het College van Gedeputeerde Staten twijfel aan de vraag of de huidige griffier ‘ het verwachte vermogen heeft om de nieuwe functie van voorzitter van het managementteam op adequate wijze in te vullen’. Beide partijen benadrukken dat het verschil van mening niet heeft geleid tot verstoorde onderlinge verhoudingen tussen Griffier enerzijds en GS anderzijds.