nieuws

10 aug 2011, 15:03

Graslanden Leekstermeer worden gemaaid

Het Groninger Landschap start met het maaien van haar bijzondere moerashooilanden bij het Leekstermeer. Het maaien gebeurt met speciaal hiervoor ontwikkelde rupsmaaiers die de zachte grond niet of nauwelijks beschadigen en geen sporen achterlaten. Bovendien kan zo het Europees sterk bedreigde ‘zegge-slaapmostrilveen' zich ontwikkelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vegetatie ter plaatse herbergt een schat aan bijzondere flora, waaronder waterdrieblad, grote boterbloem, draadzegge, grote ratelaar en ronde zegge. Deze bijzondere moerasvegetaties vormen tevens de leefomgeving van bedreigde insecten en weekdieren, waaronder de zeggekorfslak.