Nieuws

Goed nieuws over leefstijl jongeren Groningen: minder alcohol en roken

Het alcoholgebruik onder jongeren in Groningen neemt af, en zeker het binge-drinken. Het aandeel scholieren dat rookt daalt eveneens snel, zo blijkt uit vanmorgen gepubliceerde cijfers van  de GGD. Daar staat tegenover dat de psychosociale gezondheid lijkt te zijn afgenomen.


Leestijd: 2 minuten

Goed nieuws over leefstijl jongeren Groningen: minder alcohol en roken
Goed nieuws over leefstijl jongeren Groningen: minder alcohol en roken

De leefstijl van scholieren in de provincie Groningen is de afgelopen vier jaren verbeterd. Minder scholieren op het voortgezet onderwijs roken of drinken alcohol. Daarmee zet de positieve trend in het gebruik van alcohol en rookwaren zich door.

Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 van GGD Groningen. Deze monitor is een landelijk vragenlijstonderzoek dat door alle 25 GGD’en in Nederland in de periode oktober tot en met december 2019 is uitgevoerd. Met een respons van 6.173 deelnemers heeft ruim vier op de tien scholieren uit klas 2 en 4 in onze provincie meegedaan.

Uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd blijkt dat het alcoholgebruik van 4e klassers in het voortgezet onderwijs tussen 2015 en 2019 is afgenomen. Dronk in 2015 gemiddeld 57% van de

4e klassers nog alcohol, in 2019 is dit 44%. Ter vergelijking, in Nederland drinkt gemiddeld 40% van de
4e klassers alcohol. Ook het binge drinken is onder scholieren in de 4e klas gedaald. In 2015 was dat 45% en in 2019 34%. Landelijk is dit gemiddeld 29%.

Het aandeel scholieren dat rookt daalt eveneens snel. In 2019 heeft één op de tien 4e klassers afgelopen week gerookt, tegenover één op de zes in 2015 en één op de vier in 2012. Onder scholieren in de 2e klas zien we een vergelijkbare ontwikkeling.

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 blijkt verder dat de psychosociale gezondheid van scholieren is verslechterd afgelopen vier jaar. Bijna drie op de tien scholieren ervaart een matige of slechte psychosociale gezondheid (een stijging van enkele procenten ten opzichte van 2015). Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde, want daar gaat het om een kwart van de scholieren. Tegenover de dalende cijfers op psychosociale gezondheid worden hogere scores genoteerd op ‘geluk’ en algemene gezondheid.

Afgelopen jaren hebben de Groninger gemeenten en GGD Groningen veel aandacht besteed aan de preventie van roken. De ‘rookvrije generatie’ en de ‘aarzel niet’ campagne zijn hier voorbeelden van. Sinds 2014 mag er alleen nog alcohol en rookwaren verkocht worden aan volwassenen. Uit ander onderzoek blijkt dat de naleving van de leeftijdsgrens bij diverse verkoopkanalen afgelopen jaren is verbeterd. Ook de campagne NIX18 heeft bijgedragen aan de maatschappelijke beeldvorming dat onder de 18 niet roken en geen alcohol de norm moet zijn.

Meer resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 kunt u vinden op: ggdgroningen.incijfers.nl.

(Illustratie boven: foto van het KWF uit een campagne voor jongeren tegen roken).