nieuws

24 apr 2002, 00:12

GL wil bevolking betrekken bij magneetzweefbaan-discussie

De GroenLinks-statenfractie van de provincie Groningen wil dat de bevolking zoveel mogelijk wordt betrokken bij de besluitvorming over een magneetzweefbaan of hogesnelheidsbaan tussen Groningen en het westen. De groenen hebben daarover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onlangs heeft het kabinet aan de regionale overheden gevraagd om voor 1 juli aan te geven of zij een financiële bijdrage willen leveren aan de realisering van een magneetzweefbaan. GroenLinks wil dat niet alleen de regionale politici, maar ook de burgers moeten meebeslissen over deze vraag.
Volgens de politieke partij is het voor de bevolking onduidelijk wat er op dit moment achter de onderhandelingstafels gebeurt. ‘Terwijl zij uiteindelijk wel moeten betalen,’ aldus GroenLinks.
De groenen hebben het college van gedeputeerde staten per brief gevraagd hoe zij denken de bevolking zoveel mogelijk bij de discussie te betrekken. Ook hebben de groenen een voorstel gedaan voor een open maatschappelijk debat over deze kwestie.