nieuws

08 nov 2009, 21:09

GIC trekt meer adverteerders

Het mag dan slecht gaan met advertenties in de media, de Groninger Internet Courant heeft daar geen last van. De GIC heeft dit jaar opnieuw meer adverteerders getrokken dan vorig jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat heeft waarschijnlijk te maken met de lezers van de GIC: veelal hoog opgeleid, en met een zeer stevige band met Groningen.

De tarieven zijn relatief laag, en de attentiewaarde en daarmee de kans dat de advertentie bekeken wordt, zijn hoog.


Wie meer wil weten over het adverteren op – en het bereik van de GIC kan contact opnemen met het on-line mediabureau Olie Media (Menno Oomkens).

De GIC heeft via haar Luncheditie en Twitter een bereik van meer dan negenduizend Groningers.


Voor meer informatie zie:  www.gic.nl/header/adverteren