nieuws

05 mrt 2015, 10:10

GIC presenteert de lijsttrekkers (1): Jerry Andrew Scholtens van ‘Red het Noorden’

GIC presenteert de lijsttrekkers (1): Jerry Andrew Scholtens van ‘Red het Noorden’

De Groninger Internet Courant stelt de komende weken de lijsttrekkers voor van de partijen die deelnemen aan de Statenverkiezingen. Eerlijkheidshalve legden we ze allemaal dezelfde vragen voor. De aftrap verricht vandaag Jerry Andrew Scholtens, lijsttrekker van ‘Red het Noorden’. Hij pleit voor vergaande economische zelfstandigheid van de provincie Groningen en behoud van de aardgasbaten. Wie is Jerry Andrew precies en wat wil hij graag?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kunt u drie zaken noemen waarvoor uw partij zich de komende vier jaar in het bijzonder wil inzetten in het bestuur van de provincie Groningen?

Lastenverlichting voor de burgers, echte werkgelegenheid, oprichten noordelijk pensioenfonds.

Waarom zouden Groningers juist op uw partij moeten stemmen?

Net als Groningen centraal zijn wij voor verregaande autonomie en behoud aardgasbaten, zonder autonomie ben je tandeloos aangezien Den Haag de baas is over de bodem.

Kunt u aangeven hoe uw partij aankijkt tegen de aardbevingsproblematiek in Groningen?

De gaswinning terug naar 25 miljard kuub, heronderhandelen van gascontracten en dan de winning nog verder terug. Deel aardgasbaten in fonds voor nageslacht net als Noorwegen, en deel in een schadefonds voor compensatie van de schade.

Waar ziet u economisch gezien kansen voor de provincie Groningen?

Groningen kan samen met Drenthe en Friesland hoofdleverancier worden van elektriciteit naar de Randstad. Door middel van lastenverlichting kan de economie op gang komen, met name midden en kleinbedrijf. Het geld drukken van Draghi heeft geen enkele zin. Dit heeft premier Abe van Japan ook gedaan en het werkt niet om de simpele reden dat dit geld niet bij de gewone burgers komt.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor de provincie Groningen?

Als er een zware beving komt,4.1 op Richter dan treedt de rampenwet in werking, dan zijn de NAM en de overheid niet meer aansprakelijk en vervallen alle claims. Tel daarbij op dat Den Haag de afgelopen 50 jaar geen moer heeft gegeven om het Noorden, dan kun je 1+1 optellen en wordt het Noorden/Groningen een outback van Nederland waar men alleen nog afval (kernafval,co2,etc) kwijt wil, en gezien de enorme investeringen die men nog moet doen in de randstad b.v de sannering van de vogelaarswijken (miljarden per wijk) dan kun je economisch gezien het Noorden afschrijven.

Persoonlijk: kunt u in het kort iets vertellen over uzelf ?

Mijn naam is Jerry Scholtens en ik ben geboren in Dandenong Australie.

Waarom? Omdat mijn vader met zijn familie/broers/zus en moeder Ter Apel verlieten in de jaren vijftig om bij de hoogovens te gaan werken. In Groningen was weinig werk.Vandaar zijn ze naar Australie gegaan mede omdat Nederland toen vol was! Mijn opa die ik nooit heb gekend is achtergebleven maar heeft nog tegen mijn vader gezegd, het is niks met het Noorden en het wordt ook niks.

Dit was voordat er voor miljarden aan olie en aardgasbaten uit de grond kwamen. We zitten nu in 2015 en het Noorden staat er in principe met de bevingsschade nog slechter voor, terwijl Noorwegen de volgende generatie 700 miljard nalaat.

En daarom doe ik als vrachtwagen/taxi chauffeur en als Drent mee met de Groningse staten verkiezingen. Het is voor het Noorden 5 voor twaalf, Groningen is de sleutel tot een autonoom en welvarend Noorden, wat als het aan mij ligt overigens niet alleen uit de 3 Noordelijke provincies bestaat, maar als het kan ook uit een stukje Noord-Holland n.l de as Den Helder - Enkhuizen.

Als Noordelijke regio heb je dan de hele Afsluitdijk in handen, en alle Waddeneilanden en een marinehaven. Het Noorden heeft potentie genoeg, maar wij houden onszelf dom en arm,  zolang het Noorden rood blijft kleuren bij de verkiezingen.