nieuws

16 jan 2011, 21:09 door Hester Swabedissen (video); Vragen: Hans de Preter

Wat wil de Partij voor het Noorden en wie is de lijsttrekker ??

De Partij voor het Noorden vindt dat er een ‘Deltaplan’ moet komen als remedie tegen de krimp in de Noordelijke economie. Ook hoopt deze partij enorm veel overheidsuitgaven in het Noorden te kunnen besparen door de drie noordelijke provincies samen te voegen. Een en anders zegt de lijsttrekker Johannes Veerenhuis-Lens van de Partij voor het Noorden vandaag in een interview met GIC.nl Het is ons eerste interview in een serie in de aanloop tot de Statenverkiezingen. Johannes Veerenhuis-Lens is de opvolger van Teun Jan Zanen, de oprichter van de Partij voor het Noorden, die bijna acht jaar in de Staten zat. De 63-jarige Veerenhuis-Lens heeft voor diverse ministeries gewerkt. Voor het vroegere ministerie van VROM bedacht hij de campagne 'Een beter milieu begint bij jezelf'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Kunt u drie zaken noemen die voor De Partij voor het Noorden zeer belangrijk zijn voor de provincie Groningen voor de komende vier jaar?


‘We willen meer samenwerking van de drie noordelijke provincies met als doel samenvoeging tot een landsdeel met een eigen parlement en begroting. Op de tweede plaats willen we een evenredig deel van de aardgasbaten (25%) naar het Noorden t.b.v. economische versterking en duurzame ontwikkeling.En op de derde plaats een Deltaplan als remedie voor krimp. Wij noemen dat REK (Ruimte, Economie, Kultuur).’


Groningen zal moeten bezuinigen. Voor hoeveel geld zijn er in uw ogen bezuinigingen nodig om Groningen als provincie financieel gezond te houden/krijgen?


‘De provincie Groningen moet 34 miljoen euro per jaar bezuinigen. De Staten hebben er al mee ingestemd dat dit stapsgewijs gebeurt. Vanaf 2015 zal de begroting van 350 naar 316 miljoen zijn teruggebracht. Volgens de Partij voor het Noorden is echter juist meer geld nodig om de provincie Groningen c.q. het Noorden financieel gezond te houden/krijgen en tot bloei te brengen. Dat geld kan er ook komen. De samenvoeging van de drie noordelijke provincies kan aan apparaatskosten € 100 miljoen aan besparingen (= extra geld) opleveren. De rest kan komen uit een evenredig deel uit de aardgasbaten voor het Noorden.’


Waarop kan volgens uw partij het best bezuinigd worden de komende jaren?

‘Apparaatskosten (beleidsmakers, managers, adviseurs)
- Megaprojecten waarvan de haalbaarheid of de rendabele exploitatie twijfelachtig zijn Blauwestad, Meerstad, regiotram, Forum.’


Waarop liever niet?


‘Verbetering van de provinciale infrastructuur, sociaal-culturele voorzieningen op het platteland.’


Als er ondanks de bezuinigingen nog geld vrijgemaakt kan worden voor nieuw beleid, waar zou u dat geld dan het liefst aan willen besteden?


‘De ontsluiting van DOMO in Bedum zodat het vrachtverkeer uit de bebouwde kom verdwijnt
- Ontwikkeling van een breed gedragen visie voor de duurzame ontwikkeling van Oost-Groningen.

- Knooppunt Julianaplein afdoende oplossen.
- Betere wegverbindingen naar Delfzijl en Eemshaven .’


Hoe denkt De Partij voor het Noorden over het Groninger Forum?


‘Daar zijn wij tegen. Er is geen behoefte aan een veredeld dorpshuis in de stad.’


Hoe denkt uw partij over een nieuwe weg richting Winsum/Lauwersoog? De stad Groningen voelt daar weinig voor omdat het Reitdiepgebied er door wordt aangetast.


‘Om het platteland leefbaar en vitaal te houden zijn goede en snelle verbindingen noodzakelijk. De Partij voor het Noorden vindt dat de lokale bevolking het laatste woord behoort te hebben of zij deze weg wil of niet’.


Hoe zou een nieuw college er volgens u uit moeten zien: afspiegelingscollege of links- of rechtsmeerderheidscollege?


‘Wij denken niet in termen van links of rechts. Dat is oude machtspolitiek die niet meer werkt. De Partij voor het Noorden heeft een duidelijke visie op de bestuurlijke vernieuwing van het Noorden. Wat voor de bevolking en volgende generaties voordelen oplevert is daarbij richtinggevend. Regeringspartijen laten het Noorden vaak vallen als het erop aan komt. Ook al hebben ze samen een meerderheid in PS. Denk aan de Zuiderzeelijn en de volstrekt onevenredige verdeling van aardgasbaten ten gunste van het Westen. ‘


Heeft u nog een hartenkreet die u kwijt zou slaken?


‘Het Noorden/Groningen verdient beter dan meer-van-hetzelfde. Laten we met alle partijen, in samenspraak met de bevolking, werken aan een deltaplan om van het Noorden een in alle opzichten bloeiende Europese regio te maken en ons gezamenlijk sterk maken voor meer geld uit de aardgaspot om dat plan te realiseren, te beginnen met de krimpgebieden.’