nieuws

18 mrt 2010, 21:09

Gezamenlijke kerken Groningen spreken afschuw uit over besmeuren moskee

De gezamenlijke kerken in Groningen hebben een verklaring uitgegeven waarin ze hun afschuw uitspreken over het besmeuren met bloed van een moskee. De verklaring is ondertekend door de Nederlands Israëlische Gemeente Groningen, Raad van Kerken Groningen, Evangelisch Contact Groningen en de Islamitische gemeenschap Groningen. De verklaring luidt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Met een gevoel van afschuw hebben we kennis genomen van de lugubere actie In de nacht van dinsdag op woensdag bij de Selwerd Moskee in onze stad Groningen. Wij betreuren het ten zeerste dat deze uitwas van disrespect in onze stad heeft plaatsgevonden. Het op deze manier anoniem uiting geven van gevoelens van misnoegen naar mensen binnen onze maatschappij, die anders denken en/of geloven dan jijzelf, is ongehoord. Het getuigt van een groot gebrek aan het sociaal aanvaarden van elkaar als medebewoners van onze stad.
Het JCI als overlegorgaan tussen de Joodse, Christelijke en Islamitische geloofsgemeenschappen in onze stad keurt dit laffe en misplaatste optreden dan ook ten sterkste af.
Wij roepen daarom een ieder op om met elkaar om te gaan op een manier die getuigt van aanvaarding en respect voor onze mede stadjers, ongeacht hun religieuze en/of culturele achtergrond.
Laten we het open gesprek met de ander aangaan en voortzetten en zo elkaar beter leren kennen, begrijpen en respecteren. Juist door aanvaarding van ons “verschillend zijn” kunnen we komen tot een veelkleurige vredevolle gemeenschap. Wij roepen een ieder op hieraan persoonlijke gestalte te geven.’’

Namens het JCI overleg waarin vertegenwoordigd:

Nederlands Israëlische Gemeente Groningen
Raad van Kerken Groningen
Evangelisch Contact Groningen
Islamitische gemeenschap Groningen
Gemeenteraad Groningen