nieuws

29 apr 2002, 00:12

Getergde Noorden populaire locatie callcenters

Het Noorden blijkt een populaire locatie voor het vestigen van callcenters. Er is voldoende personeel beschikbaar en bedrijfshuisvesting is een stuk goedkoper dan elders. Bovendien speelt voor telefonische diensten de afstand tot de Randstad een kleinere rol dan voor bedrijven die recent wel naar het Westen vertrokken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een opsteker voor het getergde Noorden. Toch al een economisch zorgenkindje, kampt het met het vertrek van illustere en kenmerkende grote werkgevers als Philips. Zelfs de veertig jaar lang schijnbaar onafscheidelijke Gasunie lijkt Groningen gedeeltelijk te verlaten.
Het ging niet vanzelf. Provincies en gemeenten hebben stevig geïnvesteerd. Zo staken provincie en stad Groningen de nodige miljoenen in infrastructuur voor IT-bedrijven, zoals callcentra. Dit soort bedrijven houdt zich naast telefoonverkeer ook bezig met bijvoorbeeld de afhandeling van e-mails. In de noordelijke provincies werken er 4500 mensen, waarvan 2500 in Groningen.
‘’Er zijn eigenlijk geen vestigingsproblemen, dat is uniek’’, vertelt Job van Dijk, Groningens projectmanager-callcenters. ‘’In het Westen moet daar meer geld en tijd voor worden uitgetrokken.’’ Het veelal jonge personeel is betrekkelijk makkelijk te vinden; in zijn stad studeren er tienduizenden aan universiteit en hogeschool. Bovendien werd op een complex van de Rijksuniversiteit Groningen voor tientallen miljoenen euro’s IT-kantoorruimte bijgebouwd.
Critici blijken toch niet onverdeeld enthousiast. Ze stellen dat dit type werkgelegenheid niet structureel en hoogwaardig genoeg is. ‘’Noord-Nederland heeft een gevarieerde en snelgroeiende callcenter-sector’’, stelt de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, de NOM, een belangrijke subsidieverstrekker voor de regio vast. Het gaat niet meer om simpel telefoongesprekken voeren. ‘’Deze sector verbreedt zich; het dienstenaanbod wordt daarmee hoogwaardiger’’, verwacht Van Dijk.