nieuws

29 jan 2003, 00:12

Gereformeerde ‘verkeersdienst’ herdenkt jeugdige verkeersslachtoffers

In Leek wordt zondag een ‘verkeersdienst’ gehouden die vooral jongeren bewust moet maken van gevaren in het verkeer. Tijdens deze gereformeerde dienst zal worden stilgestaan bij verkeersdoden en de gevolgen van ernstige ongevallen voor nabestaanden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het motto is ‘Rijd je met een beschermengel op je schouders, of met de duivel op je hielen?’. Met het aansteken van 56 kaarsen zullen de evenzoveel verkeersdoden die vorig jaar in de provincie Groningen vielen in gereformeerde kerk De Hoeksteen worden herdacht.
Dominee K. Jelsma, die de dienst zal leiden, besteedde eerder tijdens de catechese aandacht aan verkeersgedrag en veiligheid. Hij wil daarmee de aandacht vestigen op de ongelukken waarbij jongeren betrokken zijn en op oorzaken. ,,Zulke ongelukken zijn vaak te voorkomen door verantwoordelijk gedrag’’. De kerkdienst vormt een nieuwe stap.
Vlakbij Leek, in Enumatil, kwamen vorige maand vijf jongeren om bij een auto-ongeluk. Het ongeluk leidde tot grote ontzetting in de regio, ook in het christelijke milieu waaruit de jongeren afkomstig waren. De vraag of zo’n afschuwelijk ongeluk Gods wil zou kunnen zijn werd daarbij opgeworpen. Het debat woedt nog voort. ,,Daar kom je niet uit’’, constateert Jelsma.
Aan de dienst wordt tevens meegewerkt door een vertegenwoordiger van de Regiopolitie Groningen. Een verkeersspecialist van het korps zal met voorbeelden de gevolgen van verkeersongevallen laten zien. Hij bezocht inmiddels enkele catechesessies van jongeren. ,,Daaruit bleek dat jongeren vinden dat er bijvoorbeeld strenger gecontroleerd moet worden in het verkeer en dat overtredingen zwaarder gestraft dienen te worden. Ze wijzen dan toch weer naar de ander, terwijl het juist zo belangrijk is dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen’’, aldus Jelsma.