nieuws

22 aug 2001, 00:12

Gereformeerde studenten weten nog het meest over Tweede Wereldoorlog

De feitenkennis van eerstejaars studenten over de Tweede Wereldoorlog is erbarmelijk. Dit blijkt uit onderzoek van socioloog dr. Jan Vis. Alleen studenten uit gereformeerde gezinnen blijken goed op de hoogte.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij ondervroeg 258 Groningse eerstejaars sociologie en vroeg daarbij onder meer naar sekse, leeftijd, studierichting en de kerkelijke gezindte van de ouders. ‘’Het ouderlijk milieu blijkt bijvoorbeeld van belang bij het opdoen van kennis over de oorlog. Gereformeerde studenten weten mogelijk meer doordat bij hen thuis vaker bijvoorbeeld met de grootouders over de oorlog is gesproken,’’ zegt Vis. Kinderen van hervormde ouders nemen een tussenpositie in, katholieken scoren laag. ’’En vrouwelijke studenten weten minder dan mannelijke doordat ze in het algemeen minder geïnteresseerd zijn in politieke- en oorlogsgeschiedenis.’’
Creatief zijn eerstejaars wel; als alternatieve namen voor Rijkscommissaris Seyss Inquart noteerden zij Rijkswacht, Reichsdag en de een eeuw voor de opkomst van het Derde Rijk overleden dichter Goethe. Bijna iedereen vindt oorlogsherdenkingen goed. De oorlog wordt vooral geassocieerd met gevoelens als angst en verdriet en begrippen als de dood, Hitler en jodenvervolging. Als verzetskranten werden naast bijvoorbeeld het Parool en de Waarheid ook ‘de Ondergrondse’ en ‘Vrijuit’ genoemd.
De onderzoeker presenteert zijn werk in het jaarboek van het Centrum voor Nederland Studies van de universiteit van het Duitse Munster. Vis’ speurwerk is een aanvulling op onderzoek in 1998. Het Historisch Nieuwsblad nam toen een steekproef onder Nederlanders. Studenten scoren ondanks hun hoge vooropleiding slechter dan deze ‘gemiddelde’ landgenoten. ‘’Oudere mensen hebben ondanks een wellicht lagere opleiding langer de tijd gehad kennis op te doen,’’ verklaart Vis.
Of het dramatisch is dat eerstejaars in onwetendheid leven is een vraag apart. ‘’Sommigen stellen dat parate kennis ondergeschikt is aan vaardigheden en praktische kennis. Maar anderen, waaronder ik, menen dat je feitenkennis nodig hebt om inzichten te vormen’’, zegt Vis.