nieuws

18 okt 2001, 00:12

‘Genade!’ gevraagd voor Groningse hangbuikzwijntjes

Ze zijn het zich beslist niet bewust, maar Groningse hangbuikzwijntjes uit Tolbert bezorgen nu ook minister Brinkman van landbouw in Den Haag kopzorgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Dierenbescherming heeft bij minister Brinkhorst van Landbouw aangedrongen op gratie voor tachtig Groningse hangbuikzwijntjes uit Tolbert. De dieren dreigen binnenkort te worden afgemaakt door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). De eigenaar van de tachtig zwijntjes moet de dieren wegdoen, omdat hij anders volgens de regels als boer wordt aangemerkt. Daar heeft hij geen zin in. Voor het houden van varkens als hobby gelden dezelfde regels als voor het beroepsmatig houden van varkens. Het is verboden ze te vervoeren, behalve als ze rechtstreeks naar het slachthuis gaan. Het is ook illegaal ze op te vangen. De Dierenbescherming wil dat minister Brinkhorst de wetgeving herziet, om gevallen als die van de tachtig hangbuikzwijntjes in de toekomst te voorkomen.Om deze dieren een nieuwe kans te geven, heeft zij samen met het Swieneparredies (een opvangcentrum voor varkens) de minister aangeboden deze dieren te verplaatsen. Ook zijn beide bereid onderdak te geven aan de hangbuikzwijnen.