nieuws

31 okt 2007, 21:09

Gemeenteraad Groningen unaniem: Zuiderzeelijn niet opgeven

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag met algemene stemmen een motie vande PvdA aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd beloften ten aanzien van een hoge snelheidslijn onverkort na te komen. De motie is opmerkelijk omdat een vergadering van Statenleden uit Friesland, Drenthe en Groningen dinsdagavond al rekening leek te gaan houden met het feit dat minister Eurlings volgende week de Zuiderzeelijn zal afblazen. Maar Groningen vindt niet dat het Noorden door de knieen moet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens een vergadering van noordelijke colleges van Provinciale Staten werd dinsdagavond een motie aangenomen waarin werd gesteld dat een hoge snelheidslijn voor het Noorden meer op zal leveren dan andere economische maatregelen samen. Maar, mocht het kabinet de trein niet wensen, dan wil het noorden dat al het geld dat bestemd was voor de Zuiderzeelijn ook volledig naar het noorden komt.  Het gaat om 2,73 miljard euro.

Maar de Groningse gemeenteraad wil niets weten van terugtrekkende bewegingen of handige strategische zetten om compensatie te krijgen, en blijft dus gewoon vasthouden aan de Zuiderzeelijn, omdat dat al tien jaar geleden is beloofd en omdat die belofte door meerdere kabinetten is herhaald. De motie werd ingediend door PvdA fractievoorzitter Jacqueline Kinds.