nieuws

12 mrt 2013, 08:08

Gemeenteraad Groningen: eerste oordeel over herindeling met Haren en Ten Boer

Voor het eerst krijgt de politiek van Groningen woensdag de gelegenheid om te praten over ingrijpende plannen voor een herindeling van gemeenten in de provincie Groningen. Dat kan woensdag tijdens een raadscommissievergadering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Donderdag 28 februari presenteerde de visitatiecommissie zijn eindrapport ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’ met daarin een voorstel voor herindeling naar zes gemeenten in de provincie.

In dat voorstel wordt Stad samengevoegd met de gemeenten Haren en Ten Boer en een deel (gebied Meerstad) van de gemeente Slochteren. De raadscommissie bespreekt dit rapport voor het geven van een eerste politieke reactie.


Ook zal de commissie zich mogelijk uitspreken over de verder te volgen procedure.