nieuws

16 feb 2010, 16:04

Gemeenteraad Groningen bespreekt opknapbeurt Museum, Tram, aankoop Wall House en aanpak jongerenhuisvesting

De gemeenteraad van Groningen houdt woensdag 17 februari zijn laatste reguliere raadsvergadering van deze raadsperiode. De vergadering vindt plaats vanaf 16.30 uur in het stadhuis aan de Grote Markt. Op de agenda staan onder meer een initiatiefvoorstel van SP en PvdA. Beide partijen stellen voor om de Balkenendenorm toe te passen op organisaties die subsidie van de gemeente krijgen. Dit betekent dat medewerkers van een dergelijke organisatie niet meer mogen verdienen dan de minister-president. Ook bespreekt de raad het ontwerp voor de nieuwbouw van de dienst SOZAWE op het Europapark, de opknapbeurt voor het Groninger Museum, de aanpak van het tekort aan goede huisvesting voor jongeren en de eventuele aankoop van het Wall-House aan het Hoornse Meer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


Het is woensdag de laatste keer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart dat de raadsleden in debat gaan over raadsvoorstellen. De officiële laatste raadsvergadering van deze raadsperiode vindt plaats op woensdag 10 maart. Die vergadering staat echter geheel in het teken van het afscheid van de raadsleden. Een dag later wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Regiotram
De raadscommissie Beheer en Verkeer en de raadscommissie Ruimte en Wonen bespreken vanavond in een gezamenlijke vergadering de stand van zaken rond de plannen voor de Regiotram. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de nieuwe raadzaal in het stadhuis

Op de agenda staan enkele notities die het college van B&W afgelopen vrijdag heeft gepresenteerd en vrijgegeven voor inspraak. Het gaat onder meer om het Voorlopig ontwerp tramtracé Lijn 1 (Hoofdstation-Zernike) en het Voorkeurstracé Lijn 2 (Hoofdstation-Kardinge). Daarin wordt voogesteld de tweede tramlijn, tussen Hoofdstation Groningen, UMCG en Kardinge, over de Oostersingel te laten rijden. Tramlijn 1 gaat wel door de Oosterstraat. Die krijgt over een afstand van 240 meter strengelspoor. Dit naar aanleiding van wensen van ondernemers en bewoners.

Een andere suggestie van inwoners betreft de mogelijkheid Lijn 1 en 2 te koppelen via een gezamenlijke halte ter hoogte van de Bloemsingel en de noordingang van het UMCG. Dit voorstel is ingebracht door de Bewonersorganisatie Beijum (BOB). De BOB stelt voor Lijn 1 via het UMCG naar Zernike te laten rijden, en Lijn 2 door de binnenstad naar Kardinge. Het college stelt voor deze optie serieus te onderzoeken.

De inspraakperiode over het Voorlopig ontwerp voor Lijn 1, het Voorkeurstracé voor Lijn 2 en de koppelingsvariant start op 22 februari a.s.

De vergaderingen van de raad zijn live te volgen in beeld en geluid via www.gemeenteraad.groningen.nl. Daar kunt u ook de volledige agenda en vergaderstukken inzien.