nieuws

29 sep 2009, 20:08

Gemeenteraad Groningen vergadert over snelle toename werkloosheid: 'Alle hens aan dek'

De Groningse gemeenteraad vergadert vanmiddag over maatregelen tegen de verwachte snelle toename van de werkloosheid. Het is de eerste reguliere raadsvergadering onder voorzitterschap van burgemeester Peter Rehwinkel. De vergadering is vanaf 16.30 uur overigens ook te volgen via internet: www.gemeenteraad.groningen.nl .

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad bespreekt de nota ‘Alle hens aan dek’. Hierin staan verschillende maatregelen om de verwachte snelle toename van werkloosheid te bestrijden.

Speerpunten daarbij zijn het voorkomen van werkloosheid bij jongeren en schoolverlaters en het zo groot mogelijk maken en houden van de kansen op de arbeidsmarkt van nieuwe werklozen.

Onlangs bleek dat de financiering van deze plannen bemoeilijkt wordt. Het Rijk wil een bedrag van 14 miljoen euro aan re-integratiegelden terugvorderen. Dit geld had de gemeente voor de plannen bestemd. De raad bespreekt onder de noemer G-Kracht plannen om de economie in de stad te stimuleren in de komende jaren.

Hondenpoep


Op de raadsagenda staan vanmiddag verder drie initiatiefvoorstellen van fracties uit de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt een initiatiefvoorstel van de fractie van de ChristenUnie om de overlast van hondenpoep te bestrijden. De fractie pleit onder meer voor een
communicatiecampagne die hondenbezitters wijst op hun verantwoordelijk de poep van hun viervoeter op te ruimen. De fractie wil eigenaren verplichten tijdens het uitlaten een opruimmiddel bij zich te dragen. Ook wil de fractie meer hondenuitlaatplaatsen aanleggen.

5% regeling


De fractie van de SP pleit in een initiatiefvoorstel voor een 5% regeling bij aanbesteding en inkoop van projecten van meer dan een miljoen euro. Bij grootschalige projecten die door de gemeente worden gefinancierd is de opdrachtnemer dan verplicht tenminste 5% van de aanneemsom te besteden aan werkgelegenheid voor langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en/of leerwerkplekken. De fractie van de PvdA tenslotte heeft een initiatiefvoorstel ingediend om meer camperplaatsen in de stad te realiseren. De fractie wil toeristen die de stad per camper aandoen meer locaties bieden om te overnachten dan enkel camping Stadspark.

Afscheid David de Jong

De raad neemt in deze vergadering afscheid van ChristenUnie fractievoorzitter David de Jong. De Jong zit sinds 1994 in de gemeenteraad. Raadslid Inge-Jongman volgt De Jong op als fractievoorzitter. De fractie van de ChristenUnie draagt Sander Huisman voor als nieuw raadslid namens de CU.