nieuws

11 feb 2003, 00:12

Gemeenteraad Delfzijl: ‘vertrek Haaksman onvermijdelijk’

In de gemeenteraad van Delfzijl is met instemming gereageerd op het vertrek van burgemeester mr. E . Haaksman. Volgens fractievoorzitters van diverse politieke partijen zat er voor de burgemeester weinig anders op dan te vertrekken na de presentatie vorige week van een rapport van de inspectie van het ministerie van VROM. Daaruit bleek dat Delfzijl gemeentelijke taken op het gebied van de ruimtelijke ordening verwaarloosde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens fractievoorzitter J. Smid van het CDA is het spijtig voor de persoon Haaksman, maar is het voor de burgemeester Haaksman onvermijdelijk dat hij is vertrokken. ‘Het kan niet anders. Met Haaksman aan het roer waren we er niet uitgekomen om de zaak hier weer op de rails te krijgen’, vindt fractievoorzitter J. Smid van het CDA. Volgens J. Roelsma van de Lijst Bruininck, een afsplitsing van Gemeentebelangen was er voor de burgemeester geen andere mogelijkheid meer dan te vertrekken. ‘Gezien het rapport van de inspectie van VROM was vertrek de beste keuze’.
Volgens de fractievoorzitter van de PvdA, Jan Menninga, is het hele college van B en W van Delfzijl verantwoordelijk. Maar het vertrek van de burgemeester is in elk geval een stap in de goede richting, vindt hij. Menninga, die eerder zelf moest opstappen als wethouder omdat hij de gemeenteraad niet had geïnformeerd over een financiële toezegging van de gemeente aan een bedrijf, vindt dat het tijd wordt dat zijn partij straks terugkeert in een nieuw college van B en W. Dat college wordt tot nu toe gevormd door de fracties van VVD, CDA, GroenLinks en Christen Unie, en gesteund door leden van de vroegere fractie van Gemeentebelangen.