nieuws

28 sep 2001, 00:12

Gemeentelijke bonussen moeten openbaar worden

B en W van de gemeente Groningen hebben documenten waarin vastgelegd is welke ambtenaren bonussen kregen en hoeveel, ten onrechte geheimgehouden. Het gaat om een tiental gevallen. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag stelt dat een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) terecht is. Journalist Rob Zijlstra van het Nieuwsblad van het Noorden heeft de zaak tegen de gemeente jarenlang volgehouden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zijlstra is vooral geïnteresseerd in de criteria die bestaan voor het verstrekken van ‘billijke vergoedingen voor bijzondere gemeentelijke belangen’. B en W vinden weliswaar dat personeelsbeleid onder de WOB valt, maar dat individuele beoordelingen daar juist weer buiten vallen. De bestuursrechter had Groningen gelijk gegeven, maar de Raad van State ondersteunt nu het standpunt van Zijlstra. Nu is het de beurt aan de gemeente Groningen, die zich wederom over de zaak moet buigen, maar dus waarschijnlijk met de felbegeerde gegevens voor de dag moet komen.