nieuws

27 aug 2002, 00:12

Gemeentegriffier: Onderzoek adviesraden gevolg dualisering

De door de gemeenteraad ingestelde onderzoekscommissie naar de adviesraden is een van de eerste uitingen van de maart dit jaar ingevoerde dualisering in de gemeentepolitiek. Dat zegt de griffier van de gemeenteraad Dick Vrieling.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds maart heeft de gemeenteraad het recht om zelf een onderzoekscommissie in het leven te roepen. Dit recht wordt nu voor eerst gebruikt om het takenpakket en de financiering van de verschillende gemeentelijke adviesraden te onderzoeken. Het onderzoek is een initiatief van VVD-raadslid Remco Kouwenhoven.
De gemeenteraad heeft sinds maart ook het recht om een enquêtecommissie in het leven te roepen, maar dat is meer een maatregel voor ernstige misstanden. Vrieling verwacht dat de gemeenteraad er niet voor zal terugschrikken om dit middel ook te gebruiken als dat nodig blijkt te zijn. ‘Het is natuurlijk altijd een kwestie van politiek, maar ik denk zeker dat dit middel gebruikt gaat worden.”
Volgens Vrielink blijkt uit het referendum over de Grote Markt-plannen hoe groot de betrokkenheid bij de stad is. Vrielink denkt dat de maatschappelijke druk, die op landelijke schaal vaak nodig blijkt om een enquêtecommissie in te stellen, ook op lokaal niveau aanwezig kan zijn. Zowel het onderzoekrecht als het zwaardere enquêterecht zijn bedoeld om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.