nieuws

04 jul 2008, 11:11

Gemeente wil stimuleringspremies bijstandsontvangers verdubbelen

Het Groningse College van B&W stelt voor om vaker en eerder een premie toe te kennen aan bijstandsontvangers die de stap naar regulier werk maken. Ook moet de premie volgens het College omhoog, zodat mensen zich eerder gestimuleerd voelen om aan het werk te gaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De eenmalige belastingvrije stimuleringspremie die bijstandsgerechtigden ontvangen als zij de stap naar een reguliere baan maken zou volgens het College verdubbeld moeten worden van 300 euro naar 600 euro. Bovendien zou de premie al na zes maanden bijstand mogelijk moeten zijn in plaats van de twaalf maanden die men nu in de bijstand moet zitten om ervoor in aanmerking te komen.

Nieuw in de plannen van het College is de ‘doorstroompremie’. Die moet bijstandontvangers die nog niet aan de slag kunnen in een reguliere baan ondersteunen bij hun stap naar een tijdelijke gesubsidieerde baan.

Mensen die via een in- of doorstroombaan de stap naar een baan met loonkostensubsidie maken wil de gemeente gaan belonen met een bedrag van 300 euro. Daarnaast zouden ook uitkeringsgerechtigden die bij de sociale werkvoorziening aan de slag gaan voor een premie in aanmerking moeten komen.

Met dit pakket aan maatregelen hoopt het College mensen met een bijstandsuitkering eerder aan het werk te krijgen.