nieuws

14 mrt 2013, 21:09

Gemeente Veendam vordert 130.000 euro aan bijstandsfraude

Door rechercheurs van het Samenwerkingsverband Sociale Recherche Noord & Oost Groningen werd op verzoek van de gemeente Veendam een onderzoek ingesteld naar het recht op bijstand van een inwoner van de gemeente Veendam. Deze mevrouw kreeg een uitkering naar de norm alleenstaande, terwijl ze vermoedelijk samenwoonde.
Door rechercheurs van het Samenwerkingsverband Sociale Recherche Noord & Oost Groningen werd op verzoek van de gemeente Veendam een onderzoek ingesteld naar het recht op bijstand van een inwoner van de gemeente Veendam. Deze mevrouw kreeg een uitkering naar de norm alleenstaande, terwijl ze vermoedelijk samenwoonde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit onderzoek is gebleken dat ze daadwerkelijk samenwoonde met een man die inkomsten heeft. Betrokkenen zijn aangehouden en verhoord. De gemeente heeft aangifte gedaan en er is proces-verbaal opgemaakt ter zake valsheid in geschrifte en het opzettelijk niet verstrekken van de benodigde gegevens.

De uitkering werd per direct beëindigd. Doordat de uitkering ten onrechte werd verstrekt, werd de gemeente Veendam benadeeld voor een bedrag van ruim € 130.000-. Dit bedrag zal door de gemeente van betrokkenen worden teruggevorderd.