nieuws

27 feb 2001, 00:12

Gemeente start onderzoek naar schilparkeren

De gemeente Groningen gaat komende maanden het schilparkeren evalueren. Deze parkeerregeling is in een groeiend aantal wijken rondom het centrum van kracht. Bewoners en bedrijven uit de betreffende buurten krijgen onder bepaalde voorwaarden en tegen betaling een parkeervergunning toegewezen.
De gemeente Groningen gaat komende maanden het schilparkeren evalueren. Deze parkeerregeling is in een groeiend aantal wijken rondom het centrum van kracht. Bewoners en bedrijven uit de betreffende buurten krijgen onder bepaalde voorwaarden en tegen betaling een parkeervergunning toegewezen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Driehonderd vergunninghouders worden telefonisch geënquêteerd. Deze groep bewoners krijgt vooraf schriftelijk bericht. Winkeliersverenigingen, bedrijven en bewonersorganisaties krijgen een vragenlijst toegestuurd. Ook bestaat de mogelijkheid via internet een (e-mail)enquête in te vullen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Vervoer Coördinatiecentrum Noord-Nederland (VCC). Het onderzoek richt zich onder meer op de bezetting van de parkeerplaatsen, de gevolgen van de regeling voor de omliggende wijken en de controle door de verkeerspolitie.
Onder meer de Hortusbuurt, de Oosterpoort, de Herewegbuurt, het Oosterpark en de Korrewegwijk worden bij het onderzoek betrokken. Wijken waar de regeling nog niet van kracht is, maar wel mogelijk hinder ondervinden van het schilparkeren worden ook bij het onderzoek betrokken.
De resultaten van het onderzoek worden omstreeks mei dit jaar gepubliceerd.