nieuws

02 mei 2001, 00:12

Gemeente start met beschermingsactie gierzwaluw

De gemeente Groningen start met een beschermingsactie tegen gierzwaluwen. Door nieuwbouw en renovaties verdwijnen steeds meer nestplaatsen waardoor belangrijke kolonies in de stad inmiddels zijn verdwenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De woningnood onder deze zwaluwen is groot. Veel dieren komen niet meer tot broeden en gaan daarom in aantal achteruit. De Groningse afdeling van de Gierzwaluwenwerkgroep Nederland gaat nu in samenwerking met de gemeente aandacht aan de situatie besteden. Dit jaar worden de vogels in de stad geteld om de aantallen te kunnen vergelijken met oudere gegevens.
De Gierzwaluwenwerkgroep heeft een informatiebrochure gemaakt die vanaf 27 april verkrijgbaar is bij het Gemeentelijk Informatie Centrum. De werkgroep wil met de brochure bewoners, eigenaren en beheerders van gebouwen informeren over de zwaluw en vragen om hun medewerking.
De gierzwaluwen komen vanuit hun winterverblijf in Midden-Amerika naar Nederland om te broeden en hun jongen klaar te maken voor de retourreis. De zwaluwen nestelen onder dakpannen en muurholtes, bij voorkeur in oudere delen van de stad.