nieuws

11 jul 2007, 00:12

Gemeente sluit Winschoterdiep WZ af voor verkeer

De gemeente sluit donderdag 12 juli het Winschoterdiep WZ af voor autoverkeer. Aanleiding voor de afsluiting zijn reacties uit de wijk de Linie over het doorgaande (sluip)verkeer. Diverse bewoners waren bezorgd over de verkeersveiligheid in een aantal straten. De afsluiting is een proef voor een aantal maanden. Deze wordt eind september geëvalueerd met de omwonenden. Als de proef slaagt, dan zal de gemeente een besluit nemen de afsluiting definitief te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De straten van De Linie zijn ingericht volgens de zogenoemde ´shared space´-gedachte. In dit concept maken automobilisten, fietsers, voetgangers en kinderen op basis van gelijkwaardigheid gebruik van de straat. Voordeuren en speelterreinen grenzen rechtstreeks aan de straten. Het concept werkt alleen als er niet te veel doorgaand verkeer van de wegen gebruikmaakt. De straten Ellensmolen en De Zaayer in De Linie konden tot nu toe ook worden gebruikt door bijvoorbeeld doorgaand verkeer tussen de ringweg en de Mediacentrale. Door de wijk vanaf de ringweg af te sluiten wordt (sluip)verkeer voorkomen.

De komende maanden moet blijken of de proef werkt. Behalve voordelen kent de maatregel namelijk ook nadelen voor bewoners. Doordat de woonwijk niet meer rechtstreeks te bereiken is, moeten bewoners een alternatieve route kiezen om hun woningen te bereiken. Dit kan via de Esperantokruising en de Bouwmaboulevard.

De inrichting van de afsluiting wordt zo uitgevoerd dat fietsers de wijk nog wel via het Winschoterdiep kunnen bereiken. Verder wordt een verwijderbaar paaltje geplaatst, zodat politie, brandweer en ambulance in noodgevallen de wijk nog wel inkunnen.