nieuws

17 jun 2014, 10:10

Gemeente roept op: hou je huisvuil thuis

Gemeente roept op: hou je huisvuil thuis

De gemeente Groningen heeft Stadjers opgeroepen om vuilniszakken en ander huisvuil zoals glas en papier zoveel mogelijk thuis te bewaren. Omdat medewerkers van Stadsbeheer staken, wordt het huisvuil tot en met woensdag niet opgehaald. Bij veel ondergrondse containers in de stad stapelen de vuilniszakken zich op. En in de binnenstad zwerft veel vuil op straat en de prullenbakken puilen uit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ongeveer 120 medewerkers van Stadsbeheer hebben zich gemeld als staker. Eenzelfde aantal heeft zich solidair getoond en verlof opgenomen. Bij Stadsbeheer werken ongeveer 500 mensen.

Er is een team medewerkers beschikbaar dat inspringt bij calamiteiten. Ze komen in actie als er bijvoorbeeld een oliespoor op straat ligt of als een afgewaaide tak verkeersoverlast veroorzaakt. Meldingen voor dit calamiteitenteam kunnen telefonisch worden doorgegeven via 050 – 367 1000. Ook is afgesproken dat na de warenmarkt op dinsdag 17 juni, de Vismarkt en de Grote Markt worden schoongemaakt.

Niet alleen de ondergrondse containers, ook de groene en grijze containers in de stad Groningen worden tot en met woensdag niet geleegd. Dat geldt ook voor de ondergrondse afvalcontainers. De prullenbakken op straat worden de komende dagen ook niet geleegd. Wel worden na de stakingsdagen extra inhaalrondes ingepland.