nieuws

05 feb 2003, 00:12

Gemeente Haren waardeert geslaagd vrijwilligersproject ouderenvervoer

Het college van B en W in Haren heeft besloten de Stichting Vervoer voor Ouderen een eenmalige subsidie van € 2.500,- te verstrekken voor de aanschaf van een nieuwe bus. Sinds de start van het vervoer voor ouderen in 1999 is van deze vorm van vervoer intensief gebruik gemaakt. Het busje heeft zijn thuishaven in Oosterhaar maar in heel Haren maken ouderen er inmiddels gebruik van. De keerzijde van het succes is dat de bus, veel eerder dan waar men aanvankelijk op had gerekend, aan vervanging toe is. De subsidie is ook bedoeld als een blijk van waardering voor het geslaagde vrijwilligersproject.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Al enkele jaren rijdt er een busje voor de senioren uit Haren. Aanvankelijk was de gemeente niet zo enthousiast, vanwege de mogelijk concurrerende positie ten opzichte van het WVG-vervoer. Maar de groep vrijwilligers is in staat gebleken iets waardevols toe te voegen aan de reguliere vormen van vervoer en dus aan de sociale infrastructuur van Haren. De seniorenbus is een groot succes. Met een team van twintig vrijwillige chauffeurs worden de ritten verzorgd. Daarnaast zijn er vijf telefonistes die alle aanvragen binnenkrijgen.