nieuws

04 okt 2012, 10:10

Gemeente Groningen ontvangt 195.000e inwoner

Vanaf morgen telt de gemeente Groningen officieel 195.000 inwoners. De 195.000e inwoner van de stad Groningen wordt vrijdag om 14.30 uur ontvangen door wethouder Schroor.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gelukkige is Emma Oosterwijk, studente, afkomstig uit Peize, die zich vorige week inschreef in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

De totale bevolkingsomvang van de gemeente Groningen zal in 2019 – zoals de ontwikkelingen nu lijken - de grens van 200.000 inwoners bereiken.

De stijging is vooral te danken aan de grote instroom van buitenlandse studenten. Ook vertrekken minder gezinnen uit de stad. Daarnaast is er een vestigingsoverschot van veel nieuwe jongeren in de stad, vooral in de leeftijdsgroep van 15-20 jaar. De stad blijkt vooral aantrekkelijk voor jongeren uit de regio.

Met 195.000 inwoners blijft Groningen op de 8e plaats staan in rangorde van grote steden.