nieuws

06 jul 2000, 00:12

Gemeente Groningen krijgt meer kinderopvangplaatsen

Groningen heeft van het Rijk ruim acht miljoen gulden gekregen om meer kinderopvangplaatsen te creëren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eind 2002 zullen er in Groningen een kleine 650 extra kinderopvangplaatsen bij zijn gekomen. De uitbreiding bestaat uit veertig procent aan plaatsen dagopvang en zestig procent aan plaatsen buitenschoolse opvang.
Ongeveer de helft van de extra kinderopvang wil de gemeente realiseren door middel van aanbesteding. Er worden twee aanbestedingen uitgeschreven; één voor bestaande kinderopvangorganisaties en één voor startende ondernemers in de kinderopvang.