nieuws

29 apr 2011, 10:10

Gemeente Groningen in zwaar weer; tekort van 6,3 miljoen euro

De gemeente Groningen verkeert in financieel zwaar weer. Het afgelopen boekjaar is voor het eerst in jaren afgesloten met een tekort van 6,3 miljoen euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het tekort is onder andere het gevolg van Meerstad, waarvoor de gemeente een bedrag van 35 miljoen euro opzij moest leggen. Ook de economische crisis speelde mee. Hierdoor kwamen meer mensen in de bijstand, stokte de verkoop van bedrijventerreinen, vielen de inkomsten uit bouwleges tegen. De totale inkomsten bedroegen 981,4 miljoen euro, de totale uitgaven 987,7 miljoen euro. De gemeente gaat komende tijd kijken waar extra bezuinigd moet worden.

Er zijn ook kleine succesje te melden, aldus de gemeente. Er zitten meer mensen in de bijstand maar de toename is minder groot dan verwacht. Daarbij zijn meer mensen uitgestroomd naar werk en kregen alle werkzoekende jongeren een passend werkleeraanbod. Nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid tekenen zich vooral af in de sector Healthy Ageing en in de creatieve sector. Meer kansarme kinderen doen mee aan programma’s om achterstanden vroegtijdig te compenseren en het aantal vroegtijdig schoolverlaters daalt.