nieuws

23 feb 2009, 17:05

Gemeente Groningen in geweer tegen provincie om nieuwe weg naar Winsum

De gemeente Groningen heeft nu officieel een bezwaarschrift ingediend tegen plannen van de provincie Groningen om een weg aan te leggen door een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Het gaat om een gebied iets ten noordwesten van de stad Groningen nabij het Reitdiep. Volgens de provincie Groningen is de weg noodzakelijk voor een betere afwikkeling van het verkeer tussen Groningen, Winsum en Mensingeweer. Volgens de gemeente is de nieuwe weg niet nodig en schadelijk voor het oude landschap, aldus maandagmiddag een woordvoerder van de gemeente Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de provincie Groningen is een nieuwe wegverbinding van Mensingeweer naar Groningen noodzakelijk, omdat de huidige N361 te druk is geworden. Ook wil de provincie het verkeer rond de dorpen leiden, in plaats van er doorheen.
*
Het college van B en Wvan Groningen heeft bij de provincie Groningen nu echter een bezwaarschrift ingediend tegen het Tracébesluit voor de N361. Volgens de gemeente Groningen zijn de plannen vande provincie te ingrijpend in het cultuur – en natuurhistorische landschap en dan met name het deel dat raakt aan de zogenaamde ‘Koningslaagte’.

 B en W van Groningen stellen bovendien een nieuwe weg niet noodzakelijk te vinden. ‘Met 12.000 verkeersbewegingen per etmaal is de N361 geen extreem drukke weg. Deze rechtvaardigen volgens ons echter niet zo’n rigoureuze ingreep in het landschap. Weliswaar gaat de voorkeursvariant niet door de ecologische hoofdstructuur, maar hij schampt de meanders van de Hunze in de Koningslaagte.

Deze meanders zijn in de middeleeuwen door monniken afgesneden van de hoofdstroom van de Hunze en daardoor niet opgeslibd maar ongeschonden gebleven.