nieuws

16 dec 2016, 10:10

Gemeente Groningen gaat veel meer werk maken suïcidepreventie

Gemeente Groningen gaat veel meer werk maken suïcidepreventie

De gemeente Groningen gaat veel meer werk maken van suïcidepreventie. Dat is overigens ook uiterst urgent en bittere noodzaak want de provincie Groningen heeft de meeste zelfmoorden van het land.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wethouder Mattias Gijsbertsen en Jan Mokkenstorm, directeur van de onafhankelijke GGZ-instelling 113online, hebben gisteren in het Floreshuis de samenwerkingsovereenkomst suïcidepreventie ondertekend. Sinds 2013 heeft Groningen een speciale aanpak suïcidepreventie.

 

Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst met 113online, wordt de aanpak nu verbreed en versneld. Groningen is een van de proeftuinen voor deze andere aanpak die zich richt op vier pijlers: publiekscampagne, ondersteunen van kansrijke initiatieven, een bijdrage leveren aan de ‘evidence based’ aanpak voor heel Nederland en als regisseur in de regio inzetten op een brede samenwerking en het halen van concrete resultaten.

 

Partners van de suïcideaanpak in Groningen zijn Lentis/Jonx, UMCG/Universitair Centrum Psychiatrie, Martini Ziekenhuis, VNN, huisartsen, GGD, Wij-organisatie, Samenwerkingsverband VO en samenwerkingsverband VMBO, School als Wijk, Jimmy's, Humanitas, Raad van Kerken, Leger des Heils, Evangelisch Contact, Sensoor, Politie, ProRail en Arriva.