nieuws

05 apr 2016, 21:09

Gemeente Eemsmond onderzoekt draagvlak voor asielzoekerscentrum

Gemeente Eemsmond onderzoekt draagvlak voor asielzoekerscentrum

Pas na gesprekken met inwoners, een draagvlakonderzoek en het horen van de raad zal het college een beslissing nemen. Op 20 april organiseert de gemeente voor de inwoners van Uithuizen, Zandeweer en Doodstil een besloten informatieavond. De bewoners van deze dorpen wonen namelijk in de directe omgeving van de beoogde locatie van het asielzoekerscentrum; nabij de rotonde Havenweg. Direct na de informatieavond gaat een extern onderzoeksbureau een draagvlakonderzoek houden. Hiervoor worden vragenlijsten verstuurd naar alle inwoners van de dorpen Uithuizen, Zandeweer en Doodstil.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De andere dorpen van de gemeente zullen steekproefsgewijs benaderd worden. Het draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd door bureau I&O Research; een gerenommeerd bureau uit Amsterdam, dat ervaring heeft met onderzoeken rondom de opvang van vluchtelingen. Op 24 mei zal het college naar verwachting een voorgenomen besluit nemen op het onderwerp. Daarbij worden uiteraard de inbreng van de omwonenden vanuit de informatieavond en de resultaten van het draagvlakonderzoek betrokken. In juni zal de raad over het voorgenomen besluit gehoord worden. Daarna neemt het college een definitief besluit.