nieuws

24 dec 2002, 00:12

Gemeente dreigt met intrekken vergunningen marktkooplui

De gemeente Groningen dreigt de vergunning van marktkooplui die hun marktgeld niet op tijd betalen in te trekken. Er staat nog en rekening open van ruim 10.000 euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze sanctie lijkt logisch, maar tot dusverre was het niet zo makkelijk om de vergunning in te trekken als vergunninghouders niet tijdig betaalden. Dat vergde een lang traject. Om de ondernemers voortaan vlotter van betalen te laten zijn is er een nieuwe verordening in werking gezet. ‘’Wanneer ze na aandringen nog niet betalen, gaan ze voor de bijl’’, aldus burgemeester Wallage in een glasheldere toelichting.
In de praktijk is het bestuur van Groningen gebleken dat ongeveer twintig van de tweehonderd vergunninghouders ‘een slecht betalingsgedrag’ heeft, zoals de gemeente het noemt. Ze stelt dat in het verleden bleek dat het veel tijd in beslag nam om een goed betalingsregeling met hen te treffen, en het rendement ervan niet zo groot was.