nieuws

24 dec 2002, 00:12

Gemeente breidt succesvolle Vensterschool uit

De Vensterschool voor Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk is een groot succes. ‘’Als gevolg daarvan neemt het gebruik fors toe’’, aldus de gemeente Groningen. Er worden nu lokalen bijgebouwd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eerder dit jaar is krediet beschikbaar gesteld om de openbare basisschool ‘De Pendighe’ met vier lokalen uit te breiden. De bouw van deze uitbreiding is afgelopen september begonnen. De bouw vordert gestaag, aldus de gemeente. Eind februari zal het werk worden opgeleverd en kort daarna kunnen de klaslokalen in gebruik worden genomen.
Ook andere vensterscholen zijn inmiddels zo populair dat ze ruimte tekort hebben en dus om uitbreiding zitten te springen. De raad heeft daarvoor een bedrag van 336.000 euro beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is samen met een eenmalige bijdrage van de SKSG van 45.000 euro, een eenmalige bijdrage van Thuiszorg van 10.000 euro en de huurinkomsten toereikend om de investering van 613.000 euro en de exploitatiekosten van de extra ruimte te financieren.