nieuws

18 okt 2012, 09:09

Gemaakte kosten voor tram naar Groningen niet 30 maar 40 miljoen

De kosten die tot nu toe zijn gemaakt ter voorbereiding van de komst van de tram naar Groningen zijn niet 30,5 miljoen maar 39,8 miljoen euro. Dat meldt het college van B en W van Groningen. Het staat in een brief aan de gemeenteraad waarin wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk formeel te stoppen met de aanbesteding van de tram.
De kosten die tot nu toe zijn gemaakt ter voorbereiding van de komst van de tram naar Groningen zijn niet 30,5 miljoen maar 39,8 miljoen euro. Dat meldt het college van B en W van Groningen. Het staat in een brief aan de gemeenteraad waarin wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk formeel te stoppen met de aanbesteding van de tram.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een voorjaarsbrief hadden B en W de Raad nog geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding van de RegioTram. Hierin was aangegeven dat er tot op dat moment 30,5 min aan kosten waren verwacht, waaronder een vergoeding van 2 min euro aan beide biedende consortia.

Volgens de actuele cijfers en zoals in de begroting 2013 opgenomen zijn deze totale kosten inclusief vergoedingen en aangegane verplichtingen 39,8 min euro. Het verschil tussen deze bedragen wordt veroorzaakt door de plankosten die in 2012 zijn doorgelopen ten opzichte van de opgave in maart 2012.

Daamaast was in de 30,5 min euro nog geen rekening gehouden met vooruitbetaalde uitvoeringskosten. In totaal zijn deze 3,4 min.

Verder gingen B en W er bij de voorjaarsbrief voorzichtigheidshalve vanuit dat de gemeenter 100% van de gemaakte kosten zou
betalen. Inmiddels hebben B en W verder gekeken naar welke afspraken er al dan niet in de loop der jaren zijn gemaakt in regio- en tram verband. De conclusie is - volgens B en W - dat het in de rede ligt dat de regio en provincie ieder 1/3 van de voorbereidingskosten op zich nemen en provincie en gemeente de (voouitgemaakte) uitvoeringskosten delen.