nieuws

11 jan 2001, 00:12

Geheim onderzoek regiopolitie: Asielzoekers vijf maal crimineler dan gemiddelde Nederlander

Asielzoekers plegen vijf maal zoveel delicten dan de gemiddelde inwoner van Nederland. Dit blijkt uit een geheim intern onderzoeksrapport van de Regiopolitie Groningen. Uit het naar het Nieuwsblad van het Noorden gelekte rapport Asielzoekers Crimineler? blijkt ook dat onder criminele asielzoekers het percentage recidivisten hoog is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De krant meldt dat dit door de politie bevestigd is, maar die weigert nu ieder commentaar en stelt dat deze bevestiging een interpretatie is van de betreffende journalist. Het rapport wordt niet naar buiten gebracht.
Het is niet voor het eerst dat een rapport over multiculturele criminaliteit niet vrijgegeven mag worden en dat voor een zwijgstrategie gekozen wordt. In december vorig jaar werd na onderzoek van het dagblad Trouw bekend, dat het ministerie van binnenlandse zaken het rapport ‘Allochtone verdachten in 1998’ van de dienst Nationale Recherche Informatie achterhield om stigmatisering van allochtonen te voorkomen. Deze publicatie werd nog net van de drukpersen weggehouden. Uit dit rapport bleek onder meer, dat van de 181.529 verdachten die in 1998 werden aangehouden 31,4 procent van buitenlandse afkomst was. Het ging hier overigens voornamelijk om allochtonen van de eerste generatie, die tien procent van de Nederlandse bevolking uitmaken.
In het rapport wordt gesteld dat de in de praktijk door asielzoekers veroorzaakte extra politieinzet niet in de criminele statistieken is terug te vinden. Het rapport noemt dit een handicap, dat het niet te signaleren is of het een asielzoeker is die een misdrijf pleegt. Eventueel extra politiewerk is zodoende niet herkenbaar. ‘’Het is misschien pijnlijk, maar feiten zijn wel feiten’’, zo zegt een van de anonieme samenstellers in het Nieuwsblad.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken meent, dat de aanwezigheid van asielzoekers de politie geen extra werk oplevert, waar het om openbare orde en de bestrijding van criminaliteit gaat. Het nu uitgelekte rapport stelt dat dit standpunt ‘wellicht begrijpelijk is vanuit de gevoeligheid van de materie’. Het standpunt zou echter niet realistisch zijn.
In het afgelopen jaar heeft de Groninger politie herhaaldelijk melding gemaakt van de aanhouding van asielzoekers die actief waren in criminele bendes. Het ging daarbij om een inbrekersbende en een groep mensensmokkelaars.